РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА CARBONSAFETM
№ по ред Район на планиране Програмен период Разработчик на проект Сфера на дейност ЕКАТТЕ/EKATTE на реализация на проект Местоположение на реализация на проект Обследвана площ в хектари Методология код Статус на проект (в процес на разработка активен; приключен; анулиран) Очаквани годишни намаления на емисиите (екв. Тон CO2) Дата на регистрация на участник в проект (дд/мм/гггг) Начало на проект (дд/мм/гггг) Край на проект (дд/мм/гггг) Начало на период на кредитиране (дд/мм/гггг) Край на период на кредитиране (дд/мм/гггг) Прогнозни количества на oчаквани годишни кредити (бр.) Буферен принос (5% от общо генерираните кредити бр.)10,861.70

27,601.41
27,601.41 1,380.07
1 ЮЦ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 24241 с. Дъбене 92.79 CSBG-AGRI активен 231.97 1/17/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 231.97 11.60
2 ЮЦ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 24241 с. Дъбене 29.38 CSBG-AGRI активен 73.46 1/17/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 73.46 3.67
3 ЮЦ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 24241 с. Дъбене 61.93 CSBG-AGRI активен 154.82 1/17/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 154.82 7.74
4 СИ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 00268, 4193, 14043, 21470, 27656, 30884, 36138, 53357, 72196 с. Александрия, с. Бистрец, с. Габер, с. Добрин, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, с. Телериг 926.61 CSBG-AGRI активен 2,316.52 1/18/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 2,316.52 115.83
5 СИ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 72196 с. Телериг 86.41 CSBG-AGRI активен 216.02 1/18/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 216.02 10.80
6 ЮЗ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 03842, 48324, 67636 с. Бенковски, с. Мирково, с. Смолско 90.84 CSBG-AGRI активен 227.09 1/19/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 227.09 11.35
7 ЮЗ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 48324, 67636 с. Мирково, с. Смолско 47.27 CSBG-AGRI активен 118.17 2/2/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 118.17 5.91
8 ЮЗ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 03842, 35821, 48324 с. Бенковски, с. Каменица, с. Мирково 236.44 CSBG-AGRI активен 591.10 2/2/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 591.10 29.56
9 ЮЗ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 48324 с. Мирково 95.12 CSBG-AGRI активен 237.81 9/21/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 237.81 11.89
10 СИ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 03215, 46334 с. Безмер, с. Мали Извор 404.57 CSBG-AGRI активен 1,011.42 5/29/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 1,011.42 50.57
11 ЮИ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 53480 с. Окоп 408.73 CSBG-AGRI активен 1,021.84 7/31/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 1,021.84 51.09
12 ЮЦ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 29235, 56784, 73242 с. Желязно, с. Пловдив, с. Труд 680.61 CSBG-AGRI активен 1,701.54 9/5/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 1,701.54 85.08
13 ЮИ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 69660 гр. Стралджа 219.97 CSBG-AGRI активен 549.91 9/7/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 549.91 27.50
14 ЮИ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 32576, 27382, 46797, 81121 с. Изгрев, гр. Елхово, с. Маломирово, с. Чернозем 339.66 CSBG-AGRI активен 849.14 9/20/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 849.14 42.46
15 ЮИ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 32576, 81121 с. Изгрев, с. Чернозем 591.42 CSBG-AGRI активен 1,478.56 9/20/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 1,478.56 73.93
16 ЮИ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 07079, 35883 гр. Бургас, с. Камено 201.19 CSBG-AGRI активен 502.98 9/22/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 502.98 25.15
17 СЗ 22/27 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 43462 с. Лесура 74.59 CSBG-AGRI активен 186.46 9/29/2023 10/1/2022 9/30/2027 10/1/2022 9/30/2027 186.46 9.32
18 СЗ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 58788 с. Пудрия, с. Краводер, с. Големо Бабино 178.87 CSBG-AGRI активен 894.35 10/5/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 894.35 44.72
19 ЮИ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 32367, 47202, 63029, 72151 с. Извор, с. Маринка, с. Росен, Твърдица 486.87 CSBG-AGRI активен 1,217.17 10/2/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 1,217.17 60.86
20 ЮИ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 10731, 52129, 58356, 87655 с. Веселие, с. Ново Паничерево, Приморско, с. Ясна поляна 560.45 CSBG-AGRI активен 1,401.13 10/2/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 1,401.13 70.06
21 ЮИ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 61114, 72151, 81178 с. Равна гора, Твърдица, Черноморец 478.63 CSBG-AGRI активен 1,196.57 10/2/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 1,196.57 59.83
22 ЮИ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 40124, 52129, 61042 с. Крушевец, с. Ново Паничерево, с. Равадиново 326.44 CSBG-AGRI активен 816.11 10/2/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 816.11 40.81
23 ЮИ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 10731, 52129, 58356, 87655 с. Веселие, с. Ново Паничерево, Приморско, с. Ясна поляна 647.40 CSBG-AGRI активен 1,618.51 10/2/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 1,618.51 80.93
24 СИ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 27629, 21717 с. Есеница, с. Добротич 220.51 CSBG-AGRI активен 551.26 11/3/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 551.26 27.56
25 ЮЦ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 23426, 70528 с. Драгомир, гр. Съединение 865.11 CSBG-AGRI активен 2,162.77 11/13/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 2,162.77 108.14
26 ЮИ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 00758, 66456 с. Асеново, с. Сименово 805.44 CSBG-AGRI активен 2,013.61 11/23/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 2,013.61 100.68
27 СЗ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 48324 с. Мирково 56.70 CSBG-AGRI активен 141.75 12/5/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 141.75 7.09
28 СИ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 23889, 49477, 80813 с. Дрянковец, с. Мъглен, с. Черна могила 543.42 CSBG-AGRI активен 1,358.54 12/8/2023 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 1,358.54 67.93
29 СЗ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 23666 с. Дренов 241.43 CSBG-AGRI активен 603.56 2/9/2024 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 603.56 30.18
30 СЗ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 23666 с. Дренов 161.05 CSBG-AGRI активен 402.62 2/9/2024 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 402.62 20.13
31 ЮЦ 23/28 КАРБОНСЕЙФ ООД Земеделие 80437, 31108 с. Червен, с. Златовръх 701.88 CSBG-AGRI активен 1,754.69 2/19/2024 10/1/2023 9/30/2028 10/1/2023 9/30/2028 1,754.69 87.73