23 Броя участници

7738 хектара обследвана площ

19792 очаквани годишни намаления на емисиите /екв. тон CO2/

19792 очаквани годишни въглеродни кредита /броя/