31 Броя участници

10862 хектара обследвана площ

27601 очаквани годишни намаления на емисиите /екв. тон CO2/

27601 очаквани годишни въглеродни кредита /броя/