Карбонсейф е стартираща, високотехнологична и амбициозна компания, която се развива в сферата на научната и развойната дейност в сектора на земеделието. 

Зад създаването на компанията стоят Чавдар Маринов и Христо Николов.

Идеята се ражда от Христо Николов –  квалифициран агроном и земеделец с бизнес нюх, който добре познава  работата на полето и нуждите на земеделците. В лицето на Чавдар – опитен администратор и зам.-министър на земеделието в периода 2019-2020, той среща съмишленик и заедно дават старт на Карбонсейф. 

В следствие на дългогодишния си опит в сферата на земеделието, те ясно разбират необходимостта от промяна в сектора и компанията си поставя амбициозната цел да работи в посока опазване на околната среда и климата, което същевременно да бъде съчетано с допълнителни финансови ползи за земеделските стопанства.

част от екипа на Карбонсейф

За кратко време фирмата успява да привлече опитни професионалисти и да създаде екип, който споделя общата цел и вярва, че бихме могли да бъдем част от решенията за по-добро бъдеще.